In perioada 19.02 - 04.03 lucram la relocarea depozitului si actualizarea platformei (detalii)Ai nevoie de ajutor?  0712 173 373  

Meniu

Regulament Giveaway

I. SCOPUL REGULAMENTULUI

 

Prezentul regulament stabileste termenii si conditiile de desfasurare ale loteriei publicitare initiate de Organizator prin intermediul paginii „Ioana Hotels” de pe platforma Instagram (denumita in continuare „GIVEAWAY”), in acord cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Participarea la GIVEAWAY constituie acceptarea expresa si neconditionata a termenilor si conditiilor de mai jos.

 

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa https://www.vinexpert.ro/content/regulament-giveaway-8.

 

II. ORGANIZATORUL

 

Organizatorul GIVEAWAY este societatea VINEXPERT S.R.L., cu sediul social in : Bucuresti, B-dul Octavian Goga nr. 24, Bl. M 62 Tronson 2-3 sector 3, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. 740/4444/1999, avand Cod Unic de Identificare RO11763890, cont IBAN RO02BACX0000000578637000, deschis la banca Unicredit, sucursala Bucuresti, adresa de e-mail contact@vinexpert.ro .

 

III. PREMIUL SI CONDITIILE DE ORGANIZARE

 

Premiul GIVEAWAY consta in 1x PREMIU: O sticlă de șampanie Sampanie Barons de Rothschild Rose + cutie. Premiul este netransmisibil si nu poate fi inlocuit la solicitarea participantilor, iar valoarea acestuia este de 440,64 ron Lei + TVA. 

 

GIVEAWAY se desfasoara in perioada 08.08.2022 - 12.08.2022 prin intermediul paginii „Ioana Hotels” de pe platforma Instagram - www.instagram.com/ioanahotels/

 

Momentul inceperii GIVEAWAY este dat de publicarea materialului foto pe pagina Ioana Hotels de pe platforma Instagram - www.instagram.com/ioanahotels/

 IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Participarea la GIVEAWAY este gratuita pentru orice persoana fizica care indeplineste urmatoarele conditii:

 • are domiciliul sau resedinta in Romania;
 • are un cont activ si public alocat platformei Instagram;
 • are împlinită vârsta de 18 ani
 • este urmaritor al paginii „@ioanahotels” de pe platforma Instagram;
 • este urmaritor al paginii „@vinexpertro” de pe platforma Instagram;
 • posteaza un comentariu in rubrica aferenta materialului in care este prezentat premiul pe platforma Instagram pana la data de 12.08.2022, ora 16:00 AM. Pentru inscrierea in GIVEAWAY, comentariul trebuie sa contina etichetarea („tag”) a altor 3 utilizatori de pe platforma Instagram. Doar comentariile postate pana la data si ora indicate anterior, care contin etichetele a altor utilizatori si care nu cuprind mentiuni jignitoare/ ofensatoare pot fi validate drept castigatoare.
 • sunt abonați la Newsletterul Vinexpert. Link-ul fiind disponibil în bio pe pagina „@vinexpertro” de pe platforma Instagram;

 

Nu pot participa la GIVEAWAY, chiar daca indeplinesc conditiile din prezentul Regulament, angajatii sau colaboratorii Organizatorului sau ai sponsorilor.

 

V. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

 

Castigatorul GIVEAWAY este ales in mod aleatoriu dintre persoanele care indeplinesc conditiile expuse in prezentul regulament prin intermediul site-ului https://commentpicker.com/ Organizatorul a luat toate masurile tehnice necesare pentru asigurarea securitatii datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii puteti accesa site-ul https://commentpicker.com/

 

Daca castigatorul extras nu indeplineste conditiile din prezentul Regulament sau refuza premiul, se va face o noua extragere aleatorie pentru desemnarea altui castigator.

 

Stabilirea castigatorului se va face la data de 12.08.2022, iar rezultatul va fi anuntat exclusiv prin platforma Instagram (Postare + Story cu Tag) l. Castigatorul va fi contactat de Organizator in termen de cel mult 5 zile de la data anuntului, prin intermediul platformei Instagram. 

 

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a castigatorului cauzata de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui raspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a castigatorului sau lipsa unui raspuns din partea acestuia in termen de 3 de zile, de la data incercarii de contactare sau de la data informarii castigatorului, dupa caz, atrage pierderea premiului.

 

VI. IMPOZITE SI ALTE CHELTUIELI

 

Organizatorul va calcula, retine si achita impozitul datorat de castigator conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Costurile de transport sunt suportate de Organizator in masura in care castigatorul indica o adresa de livrare de pe teritoriul Romaniei. Castigatorul va suporta cheltuielile de rambursare daca refuza premiul ulterior expedierii acestuia de catre Organizator.

 

VII. LITIGII

 

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la GIVEAWAY se vor solutiona in mod amiabil.

 

In situatia in care neintelegerile nu pot fi solutionate pe cale amiabila, eventualele litigii vor fi de competenta instantei de la sediul Organizatorului.

 

VIII. SUSPENDAREA SI INCETAREA GIVEAWAY

 

GIVEAWAY poate fi suspendat sau Organizatorul poate dispune incetarea acestuia atunci cand intervine un caz de forta majora care face imposibila desfasurarea GIVEAWAY sau cand continuarea acestuia ar atrage incalcarea unor prevederi legale.

 

Organizatorul va anunta participantii cu privire la suspendarea sau incetarea GIVEAWAY prin publicarea unui anunt pe cel putin una din urmatoarele platforme Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

 

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Organizatorul ofera o atentie sporita prelucrarii datelor cu caracter personal si protejarii vietii private ale participantilor la GIVEAWAY, in acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Avem rugamintea sa cititi cu atentie politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care va informam asupra modului in care Organizatorul colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la GIVEAWAY.

 

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

 

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal consta in indeplinirea obligatiilor aferente organizarii GIVEAWAY. In acest sens, Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal furnizate de participanti in rubrica „Comentarii” aferenta materialului foto in care este prezentat premiul GIVEAWAY in vederea extragerii unui castigator prin intermediul unui site.

 

Datele cu caracter personal prelucrate

 

Datele cu caracter personal ale participantilor colectate si prelucrate de Organizator sunt numele aferent contului Instagram (user name) și adresa de email necesară abonării la newsletter.

 

Pentru transmiterea premiului si indeplinirea obligatiilor legale, Organizatorul va solicita castigatorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele si prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numar de telefon.

 

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

 

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor doar cat este necesar pentru desfasurarea GIVEAWAY si pentru respectarea obligatiilor legale.

 

Drepturile participantilor

 

Participantii la GIVEAWAY au urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • dreptul la informare si de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Organizator;
 • dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constand in transmiterea acestora catre alti operatori;
 • dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, fara a fi necesara vreo justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii castigatorului GIVEAWAY atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care si-a exercitat acest drept;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

 

Aveti posibilitatea de a va exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitari scrise transmise la adresa de e-mail contact@vinexpert.ro.

 

Partajarea datelor cu caracter personal

 

Pentru buna desfasurare a GIVEAWAY, exista posibilitatea ca Organizatorul sa partajeze datele cu caracter personal ale participantilor cu alti operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar in masura in care acestia au implementat masuri de protectie adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Sesizari

 

Pentru intrebari, sesizari sau atunci cand doriti sa va exercitati drepturile legale, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: contact@vinexpert.ro.

 

Daca sunteti nemultumiti de modul in care prelucram datele cu caracter personal sau de modalitatea in care v-am raspuns solicitarilor adresate, aveti posibilitatea de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, anspdcp@dataprotection.ro .

 

X. CONTACT SI SESIZARI DESFASURARE GIVEAWAY

 

In situatia in care aveti intrebari referitoare la modalitatea de derulare a GIVEAWAY, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: contact@vinexpert.ro.

 

Daca va considerati lezat in vreun fel de modul in care se desfasoara GIVEAWAY, aveti posibilitatea de a va adresa Autoritatii Nationale Pentru Protectia Consumatorilor, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod postal 011865 – www.anpc.ro.

 

Top